Targi Expopower i Greenpower 2019 – Poznań, 7-9 maja 2019

Odnawialne Źródła Energii (OZE) i energetyka to tematy, które od 7 do 9 maja dominowały podczas targów Expopower i Greenpower. Ekspozycja oraz wydarzenia organizowane przez Grupę MTP skierowane były do przedstawicieli przemysłu energetycznego i branży odnawialnych źródeł energii. Patronat strategiczny nad targami Expopower sprawowała Enea Operator, która wraz z Wojewodą Wielkopolskim zorganizowała „Forum Innowacyjnej Energetyki #ENERGINN 2.0”. Dwudniowa konferencja dotyczyła inteligentnej energii, rozwiązań smart dla dużych aglomeracji i niewielkich miasteczek oraz zaawansowania prac nad tzw. energią jutra. Firma TAT w ramach współpracy z firmą Solhotair była obecna na prezentacji o wysokowydajnych panelach grzewczych.