Explosion Power Gmbh

Explosion Power Gmbh – www.explosionpower.ch – reprezentacja szwajcarskiej firmy, która zaprojektowała i produkuje Shock Puls Generator – SPG – (Generator Impulsów Uderzeniowych) urządzenie do czyszczenia kotłów energetycznych w systemie online przez wytwarzane automatycznie impulsy uderzeniowe zainicjonowane przez spalanie sprężonej mieszanki gazów. Ta innowacyjna technologia potwierdza swoją wyjątkową efektywność od 2009 roku na całym świecie, w ponad 500 instalacjach , nowych i już użytkowanych, zlokalizowanych w ponad 20 krajach. Dzięki zastosowaniu technologii SPG operatorzy instalacji potwierdzili dłuższe czasy eksploatacji kotłów, większą efektywność i dłuższy czas żywotności orurowania kotła, co daje lepsze rezultaty ekonomiczne. Wiodący dostawcy technologii kotłów decydują się na instalację SPG w nowych instalacjach także z uwagi na modułowy system oraz kompaktową budowę.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.